Medveten Närvaro i Rörelse och Stillhet

Yoga, Dans & Musik som Friskvård, Rehabilitering, Glädjekälla och Livsverktyg

SVANDANS

Nyfiken, Vänlig och Varsam

isljus

”Utvecklas med din Ålder…Åldras inte av din utveckling”

ur Yoga är min Terapi av Janesh Vaidya